Informații despre operatorul de date:

Adresa site-ului nostru: https://sleepy-organic.com.

PLANET AUTO GROUP SRL, este o societate înregistrată la Registrul Comerțului al Agenției Registrului Comerțului cu UIC 205514445, cu sediul social și adresa de înregistrare. sediul social și adresa înregistrată: str. studenților nr. 7, str. +359 87 604 0606; e-mail: ads@sleepy-organic.com

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele motive:

Consimțământul explicit din partea dumneavoastră – scopul este declarat de la caz la caz;

În paragrafele următoare veți găsi informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în funcție de baza pe care le prelucrăm.

1. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt informații care servesc la identificarea dumneavoastră, de exemplu, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail sau adresa poștală. sleepy-organic.com nu colectează date cu caracter personal de la dumneavoastră decât dacă le furnizați în cazuri speciale, cum ar fi atunci când comandați produse sau vă înscrieți pentru a primi comunicări promoționale. Prin transmiterea datelor dumneavoastră personale, sunteți de acord să primiți comunicări prin e-mail cu privire la ofertele comerciale curente, promoții, noutăți și organizarea de evenimente și campanii în scopuri de marketing.

1.1 DUPĂ CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe această bază numai după obținerea consimțământului dumneavoastră explicit, neechivoc și voluntar. Nu prevedem nicio consecință negativă pentru dumneavoastră dacă refuzați prelucrarea datelor cu caracter personal.

Consimțământul este un temei separat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar scopul prelucrării este stabilit în acesta și nu este acoperit de scopurile enumerate în această politică. Dacă ne dați consimțământul dumneavoastră și până când vă retrageți sau încetați orice relație contractuală cu noi, vă vom face oferte de produse/servicii care sunt potrivite pentru dumneavoastră.

Pe această bază, prelucrăm numai datele pentru care ne-ați dat consimțământul explicit. Detaliile specifice sunt stabilite de la caz la caz. În mod obișnuit, datele includ:

Email

Telefon

Adresa

Nume

Autorizațiile acordate pot fi retrase în orice moment. Retragerea consimțământului nu are niciun efect asupra executării obligațiilor contractuale. În cazul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în oricare sau în toate modurile descrise mai sus, nu vom mai utiliza datele și informațiile dvs. cu caracter personal în scopurile stabilite mai sus.

2. UTILIZAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

sleepy-organic.com utilizează datele dumneavoastră personale exclusiv în scopul gestionării tehnice a site-ului, pentru a vă oferi acces la informații speciale sau pentru comunicarea generală cu dumneavoastră.

sleepy-organic.com nu va vinde datele dvs. personale unor terțe părți sau nu le va comercializa în altă parte. angajații sleepy-organic.com sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și să respecte un acord de confidențialitate.

2.1 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ANONIMIZATE

Prelucrăm datele dumneavoastră în scopuri statice, adică pentru analize în care rezultatele sunt doar agregate și, prin urmare, datele sunt anonime. Este imposibil să se identifice o anumită persoană din aceste informații.

2.2 INFORMAȚII ÎNREGISTRATE AUTOMAT

Atunci când accesați site-ul sleepy-organic.com, unele date generale non-personale (browserul de internet utilizat, numărul de vizite, timpul mediu petrecut pe site, paginile vizualizate) sunt înregistrate automat (nu ca parte a înregistrării).

Aceste informații sunt utilizate pentru a evalua cât de atractiv este site-ul nostru web și pentru a îmbunătăți conținutul și funcționalitatea acestuia. Datele dumneavoastră nu mai sunt prelucrate sau transmise unor terțe părți.

2.3 COOKIES

„Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt stocate temporar pe hard disk-ul dvs. și permit site-ului nostru să vă recunoască computerul data viitoare când vizitați site-ul sleepy-organic.com. sleepy-organic.com folosește cookie-uri doar pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului nostru.

2.4 SECURITATE

sleepy-organic.com acordă o mare importanță asigurării securității datelor dumneavoastră personale. Datele dvs. sunt protejate în mod conștiincios împotriva pierderii, distrugerii, modificării/falsificării, manipulării și accesului sau dezvăluirii neautorizate.

2.5 MINORI

sleepy-organic.com sfătuiește toți părinții și tutorii să își învețe copiii siguranța și responsabilitatea atunci când furnizează informații personale pe Internet. Minorii nu ar trebui să transmită informații personale către sleepy-organic.com fără permisiunea părinților sau tutorilor lor. sleepy-organic.com nu va colecta niciodată date cu caracter personal dacă știe că sunt ale unui minor și nici nu le va folosi în vreun fel sau le va dezvălui unor terțe părți fără permisiune.

2.6 LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Această declarație de confidențialitate se aplică site-ului web, sleepy-organic.com. Subpaginile de pe acest site pot conține linkuri către alți furnizori care nu aplică declarația de confidențialitate. Când părăsiți site-ul sleepy-organic.com, vă rugăm să căutați și să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site care colectează informații personale identificabile.

3.CUM VĂ PROTEJĂM DATELE PERSONALE

Pentru a asigura o protecție adecvată a datelor companiei și ale clienților săi, aplicăm toate măsurile organizatorice și tehnice necesare prevăzute în Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a maximiza securitatea prelucrării, transmiterii și stocării datelor dvs., este posibil să folosim mecanisme de securitate suplimentare, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea etc.

4. DREPTURILE CONSUMATORILOR

Fiecare utilizator al site-ului se bucură de toate drepturile de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația bulgară și a Uniunii Europene. Fiecare utilizator are dreptul la:

 • Conștientizarea (în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către operator);
 • Accesul la propriile date personale;
 • Corectare (dacă datele sunt inexacte);
 • Ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
 • Restricționarea prelucrării de către operator sau persoana împuternicită de operator;
 • Portabilitatea datelor cu caracter personal între operatori;
 • Opoziția la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar și semnificativ;
 • Dreptul la o cale de atac judiciară sau administrativă în cazul în care drepturile persoanei vizate au fost încălcate.

Utilizatorul poate solicita ștergerea în cazul în care se aplică una dintre următoarele condiții:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • Utilizatorul își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Utilizatorul de date se opune prelucrării și nu există motive legitime pentru prelucrare care să prevaleze;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru la care este supus operatorul;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale pentru copii, iar consimțământul a fost dat de către persoana care deține responsabilitatea părintească pentru copil.

Utilizatorul are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către operator atunci când:

 • Contestați acuratețea datelor cu caracter personal. În acest caz, restricționarea prelucrării se face pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea este ilegală, dar utilizatorul nu dorește ca datele cu caracter personal să fie șterse, ci solicită, în schimb, restricționarea utilizării acestora;
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale;
 • să se opună prelucrării până la verificarea dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra intereselor utilizatorului.

4.1 DREPTUL LA PORTABILITATE

Persoana vizată are dreptul de a obține datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat unui operator într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și are dreptul de a transfera aceste date către un alt operator, fără ca operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal să o împiedice, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe o obligație contractuală, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate.

Atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține un transfer direct de date cu caracter personal de la un operator la altul, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

4.2 DREPTUL LA OPOZIȚIE

Utilizatorii au dreptul de a se opune operatorului la prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Operatorul este obligat să pună capăt prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrează că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal.

În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, prelucrarea va înceta imediat.

4.3 PLÂNGERE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

Fiecare utilizator are dreptul de a depune o plângere împotriva prelucrării ilegale a datelor sale personale la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal sau la instanța competentă.

5. NOTIFICAREA MODIFICĂRILOR

Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi dezvăluită în declarația de confidențialitate, pe pagina principală și în alte locuri pe care le considerăm adecvate.

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL EFECTUĂRII DE CUMPĂRĂTURI PRIN INTERMEDIUL MAGAZINULUI ONLINE

Puteți face cumpărături online pe site-ul nostru. Puteți utiliza acest serviciu cu sau fără înregistrare. În ambele cazuri, datele furnizate vor fi utilizate exclusiv în scopul executării contractului.

În plus, aveți opțiunea de a vă abona la buletinul nostru informativ, iar neacceptarea acestui lucru nu vă împiedică în niciun fel să deveniți client al magazinului nostru online.

Înainte de a vă înregistra, vă rugăm să citiți detaliile referitoare la cine suntem și la scopurile în care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale.

La prelucrarea datelor cu caracter personal, PLANET AUTO GROUP Ltd. respectă legile și reglementările aplicabile în Bulgaria în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare „Regulamentul”).

7. ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT:

Prin apăsarea butonului „Înregistrare” sau „Cumpărare” , faceți o declarație electronică, care încheie un contract cu PLANET AUTO GROUP LTD. în conformitate cu acești Termeni și sunteți de acord să îi respectați. Înainte de a face clic pe butonul „Comandă”, aveți posibilitatea de a revizui și edita informațiile pe care le furnizați.

Recunoașteți că declarațiile electronice către PLANET AUTO GROUP Ltd. și declarațiile electronice de la PLANET AUTO GROUP Ltd. către dvs. sunt considerate a fi semnate cu o semnătură electronică obișnuită în conformitate cu articolul 3 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, cu forța unei semnături manuscrise.

Prin consimțământul dumneavoastră de a vă înregistra și de a finaliza o comandă, sunteți de acord cu PLANET AUTO GROUP LTD, UIC: 205514445, g. Sofia, districtul Studentski, ul. Atanas Manchev, 12, să utilizeze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră – e-mail, nume, prenume, nume de familie, adresă (țară, oraș/localitate, cod poștal), telefon. În cazul în care doriți o factură, trebuie să vă dați acordul explicit pentru ca PLANET AUTO GROUP Ltd. să utilizeze datele necesare pentru emiterea acesteia.

În plus, PLANET AUTO GROUP Ltd. stochează informații despre înregistrare și acordul cu privire la Termeni (data, ora și adresa IP) și păstrează un jurnal al trimiterii declarației (fără conținutul acesteia) pentru o perioadă de 1 /un an/. Jurnalul conține data declarației, numele și adresa de e-mail a expeditorului și identificarea destinatarului.

Atunci când vă prelucrați datele cu caracter personal, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri.

PLANET AUTO GROUP Ltd. protejează datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a proteja datele personale ale Utilizatorului, PLANET AUTO GROUP LTD va trimite datele personale o singură dată la adresa de e-mail introdusă de Utilizator în timpul comenzii.

Utilizatorul poate stoca date pe dispozitivul de comunicare final al utilizatorului, cu excepția cazului în care acesta din urmă își exprimă dezacordul cu privire la acest lucru.

Utilizatorul este de acord ca PLANET AUTO GROUP SRL să aibă dreptul de a trimite oricând utilizatorului buletine informative electronice, oferte pentru achiziționarea de produse, promoții, etc. prin mesaje electronice.

PLANET AUTO GROUP LTD are dreptul de a colecta, stoca și procesa date despre acțiunile utilizatorului în timpul utilizării sleepy-organic.com.

PLANET AUTO GROUP Ltd. are dreptul de a solicita Utilizatorului să se identifice în orice moment și de a verifica datele introduse de Utilizator în formularul de comandă online de pe sleepy-organic.com.

7.1 NOTIFICAREA MODIFICĂRILOR

Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi dezvăluită în declarația de confidențialitate, pe pagina principală și în alte locuri pe care le considerăm adecvate.