1. TERMINOLOGIE

1.1. „Utilizator” – persoane fizice care utilizează sleepy-organic.com

1.2. „Termeni și condiții” – regulile pe care utilizatorul sleepy-organic.com le acceptă atunci când utilizează site-ul web.

1.3. Site-ul web și informațiile oferite pe acesta funcționează în condițiile descrise mai jos.

Utilizarea sleepy-organic.com implică acceptarea necondiționată și respectarea tuturor termenilor și condițiilor de mai jos.

În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu oricare dintre condițiile de utilizare a sleepy-organic.com, acesta are dreptul de a nu mai utiliza magazinul online.

În caz contrar – se presupune automat acceptarea necondiționată a tuturor termenilor și condițiilor (utilizatorul acceptă implicit termenii descriși pe această pagină).

2. CONDIȚII GENERALE

2.1 Termenii și condițiile de pe această pagină se aplică la utilizarea platformei online sleepy-organic.com și a serviciilor magazinului online.

2.2. Platforma sleepy-organic.com este deținută de PLANET AUTO GROUP LTD, iar conținutul tuturor paginilor este protejat de „Copyright and Related Rights Act” (CRAA).

2.2. Toate materialele (inclusiv, dar fără a se limita la fotografii și articole) sunt protejate și pot fi folosite doar cu acordul scris al sleepy-organic.com de la adresa oficială de e-mail a platformei – office@sleepy-organic.com.

2.3. Folosirea numelui platformei se face numai cu acordul scris expres al sleepy-organic.com de la adresa oficială de e-mail a platformei – office@sleepy-organic.com.

2.4. sleepy-organic.com are dreptul de a modifica sau de a adăuga servicii pe pagina în orice moment, fără a anunța vizitatorii.

2.5. sleepy-organic.com nu este responsabil pentru conținutul paginilor care conțin link-uri către platformă, cu excepția profilurilor oficiale ale platformei de pe rețelele de socializare Facebook și Instagram.

2.6. sleepy-organic.com își rezervă dreptul de a întrerupe funcționalitatea site-ului și a serviciilor oferite.

2.7. sleepy-organic.com are dreptul de a redirecționa Utilizatorul către alte pagini și platforme de pe Internet care sunt operate de sleepy-organic.com. În acest caz, aceiași termeni și condiții se aplică utilizatorului.

2.8. sleepy-organic.com își rezervă dreptul de a redirecționa utilizatorul către alte pagini de pe Internet care sunt deținute și operate de terțe părți. sleepy-organic.com nu are niciun control asupra conținutului acestor pagini și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea, actualizarea sau funcționalitatea informațiilor conținute în acestea.

2.9. sleepy-organic.com își rezervă dreptul de a face modificări ale termenilor și condițiilor în orice moment, fără a anunța utilizatorii săi și se angajează să aibă întotdeauna un link către cei mai actualizați „Termeni și condiții” pentru utilizarea platformei în partea de jos a paginii de pornire a sleepy-organic.com. În cazul în care utilizatorul continuă să folosească platforma după ce noi am făcut o modificare, acesta certifică faptul că este de acord cu modificările.

2.10. Acești Termeni și Condiții Generale, precum și relația dintre sleepy-organic.com și Utilizator vor fi supuse legislației aplicabile din Republica Bulgaria.

3. RESPONSABILITATE

3.1. Echipa de la sleepy-organic.com nu este responsabilă pentru validitatea științifică a informațiilor furnizate pe platformă, deoarece acestea se bazează pe expertiza tehnologică a unor terțe părți.

3.2. Informațiile găsite pe sleepy-organic.com nu trebuie în niciun caz interpretate ca fiind sfaturi. Orice acțiune a utilizatorului ar trebui să fie întreprinsă în urma consultării cu un specialist în domeniul respectiv.

3.3. sleepy-organic.com oferă informații care pot fi interpretate în general și în mod abstract. Punerea sa în practică depinde de multe aspecte care nu pot fi descrise în platformă. Acesta este motivul pentru care sleepy-organic.com nu va fi răspunzător în cazul în care utilizatorul aplică informațiile într-o situație complexă și ca urmare a căreia se produc daune de orice natură utilizatorului.

3.4. În cazul în care utilizatorul consideră că informațiile sunt incorecte sau nesigure, utilizatorul poate contacta sleepy-organic.com prin intermediul formularului de contact de pe platformă și ne poate notifica.

3.5. sleepy-organic.com nu este responsabil pentru faptul că Utilizatorul va obține rezultatul dorit prin utilizarea Platformei, deoarece această circumstanță depinde de mulți alți factori care nu pot fi controlați de Platformă.

4. BISCUITE

4.1. Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt stocate temporar pe hard disk-ul dvs. și permit site-ului nostru să vă recunoască computerul data viitoare când vizitați platforma sleepy-organic.com utilizează cookie-uri numai în scopuri statistice (pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului).

4.2. Utilizatorul poate gestiona și/sau șterge cookie-urile oricând dorește. Pentru mai multe informații, consultați aboutcookies.org.

5. SECURITATE

5.1. sleepy-organic.com acordă o mare importanță asigurării securității datelor personale ale Utilizatorului. Acestea sunt protejate în mod conștiincios împotriva pierderii, modificării sau falsificării, manipulării, accesului neautorizat și divulgării neautorizate.

5.2. sleepy-organic.com folosește tehnologii de securitate moderne și bine stabilite atunci când vine vorba de datele personale ale utilizatorului. sleepy-organic.com nu garantează funcționarea continuă a protecției tehnice a platformei, deoarece aceasta depinde de terțe părți.

5.3. Utilizatorul gestionează informațiile pe care le furnizează platformei despre el însuși. În cazul în care un utilizator alege să nu împărtășească informații cu sleepy-organic.com, este posibil să nu poată accesa anumite caracteristici ale platformei.

6. CARACTERISTICI PE sleepy-organic.com

Detalii furnizor:

Informații în temeiul Legii privind comerțul electronic și al Legii privind protecția consumatorilor:

Numele furnizorului: PLANET AUTO GROUP Ltd.

Sediul social și adresa înregistrată. Sediul central și sediul social în Sofia, districtul Studentski, ul. Adresa: 12.

Adresa pentru exercitarea activității. Sofia, districtul Studentski, ul. Atanas Manchev, 12

Date de corespondență. Sofia, e-mail: ads@sleepy-organic.com

Înscrierea în registrele publice: UIC 205514445

6.1 sleepy-organic.com este un magazin electronic, denumit în continuare Furnizor, disponibil la adresa de internet sleepy-organic.com, prin intermediul căruia Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de achiziție și livrare a bunurilor oferite de sleepy-organic.com, inclusiv:

 • Înregistrați-vă și creați-vă un cont pentru a vizualiza sleepy-organic.com și pentru a utiliza serviciile suplimentare pentru a furniza informații;
 • Pentru a încheia contracte de cumpărare și livrare a bunurilor oferite de sleepy-organic.com;
 • Pentru a efectua orice plăți în legătură cu contractele încheiate cu sleepy-organic.com, în conformitate cu metodele de plată acceptate de sleepy-organic.com.
 • Pentru a primi informații despre noile produse oferite de sleepy-organic.com;
 • Să examineze bunurile, caracteristicile, prețurile și condițiile de livrare ale acestora;
 • Să fie informați cu privire la drepturile lor în temeiul legii prin intermediul interfeței sleepy-organic.com.

6.2. Furnizorul livrează bunurile și garantează drepturile utilizatorilor prevăzute de lege, în cadrul bunei-credințe, al criteriilor și condițiilor acceptate în practică, al dreptului consumatorului sau al dreptului comercial.

6.3. Utilizatorii încheie un contract de achiziție și vânzare a bunurilor oferite de sleepy-organic.com prin intermediul interfeței furnizorului disponibilă pe site-ul web al acestuia la adresa sleepy-organic.com sau prin alte mijloace de comunicare la distanță.

6.4. Utilizatorul și furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare pot fi făcute în format electronic și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentele electronice și semnătura electronică și al articolului 11 din Legea privind comerțul electronic.

6.5. Furnizorul trebuie să livreze și să predea bunurile utilizatorului în termenul specificat la încheierea contractului. În cazul în care termenul nu este convenit în mod expres între părți la încheierea contractului, furnizorul livrează și predă bunurile într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 2 luni.

6.6. Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și al predării de către firma de curierat și, în cazul în care acestea nu corespund cerințelor, să notifice imediat furnizorul. În cazul în care utilizatorul nu își formulează pretențiile de revendicare, livrarea se consideră acceptată și aprobată.

6.7. În momentul înregistrării, utilizatorul se angajează să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul trebuie să actualizeze imediat detaliile furnizate în înregistrarea sa în cazul unei modificări.

7. OBLIGAȚII SPECIALE ALE FURNIZORULUI

7.1. Regulile din această secțiune a acestor Termeni și Condiții Generale se aplică Utilizatorilor care, conform datelor furnizate pentru încheierea contractului de cumpărare sau înregistrarea pe sleepy-organic.com, pot fi considerate consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, al Legii privind comerțul electronic și/sau al Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor în materie de contracte la distanță.

Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Furnizor sunt prezentate în profilul fiecărui produs pe site-ul sleepy-organic.com:

PRODUCȚIA ȘI COMERȚUL ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE CU BUNURI DE ORICE FEL; TOATE TIPURILE DE SERVICII; REPREZENTAREA COMERCIALĂ, BROKERAJUL ȘI ANTREPRENORIATUL; ACHIZIȚIONAREA DE ACȚIUNI ȘI PARTICIPAȚII ÎN ALTE SOCIETĂȚI COMERCIALE, PRECUM ȘI DE ÎNTREPRINDERI ÎNTREGI ALE ACESTORA SAU ASOCIEREA CU ACESTEA, PRECUM ȘI TOATE CELELALTE ACTIVITĂȚI CARE NU SUNT INTERZISE PRIN LEGE).

Prețul bunurilor, inclusiv toate taxele, este stabilit de către Furnizor în profilul fiecărui articol de pe site-ul sleepy-organic.com.

Valoarea cheltuielilor de expediere și de transport neincluse în prețul bunurilor este stabilită de către furnizor și este furnizată ca informație utilizatorilor la unul dintre următoarele momente înainte de încheierea contractului:

 • În profilul fiecăruia dintre bunurile de pe site-ul furnizorului sleepy-organic.com;
 • La selectarea bunurilor pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 • Modalitățile de plată, de livrare și de executare a contractului sunt definite în acești Termeni și condiții generale, precum și în informațiile puse la dispoziția utilizatorului pe site-ul web al furnizorului.

Informațiile furnizate Utilizatorilor în temeiul prezentului articol sunt actualizate la momentul afișării lor pe site-ul web al Furnizorului, la adresa sleepy-organic.com, înainte de încheierea Contractului de achiziție.

Furnizorul trebuie să indice condițiile de livrare ale bunurilor individuale pe site-ul sleepy-organic.com;

Furnizorul indică înainte de încheierea contractului valoarea totală a comenzii pentru toate bunurile cuprinse în aceasta.

7.2. Utilizatorul este de acord ca furnizorul să aibă dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele încheiate cu utilizatorul pentru achiziționarea și livrarea de bunuri.

Utilizatorul alege în mod independent dacă să plătească furnizorului prețul de livrare al bunurilor înainte sau în momentul livrării.

7.3. Consumatorul are dreptul, fără despăgubiri sau penalități și fără a indica vreun motiv, de a se retrage din contract în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii bunurilor. În cazul în care plata este efectuată cu un card bancar, rambursarea se face prin ordonarea unei tranzacții inverse pe cardul cu care a fost efectuată plata în termen de 30 de zile.

Dreptul de retragere nu se aplică în următoarele cazuri:

 • pentru furnizarea de bunuri și servicii, al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piețele financiare pe care furnizorul nu le poate controla;
 • pentru livrarea de bunuri realizate în conformitate cu cerințele utilizatorului sau cu comanda individuală a acestuia;
 • pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, nu pot fi returnate, sunt perisabile sau riscă să se deterioreze, inclusiv produse de parfumerie și cosmetice;
 • pentru un produs cu integritatea deteriorată / despachetat de către utilizator;

În cazul în care furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile de a furniza informațiile prevăzute la articolul 54 din Legea privind protecția consumatorilor, consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat în termen de trei luni de la data primirii bunurilor. În cazul în care informațiile menționate la prezentul paragraf sunt furnizate consumatorului în timpul perioadei de retragere, perioada de retragere începe să curgă de la data la care acestea sunt furnizate.

În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere în temeiul punctului 3, furnizorul este obligat să ramburseze integral sumele plătite de consumator în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere din contractul încheiat.

Costul returnării bunurilor se deduce din suma plătită de consumator în temeiul contractului, cu excepția cazului în care consumatorul a returnat bunurile pe propria cheltuială și a notificat furnizorul în acest sens.

Utilizatorul se obligă să păstreze bunurile primite de la furnizor, calitatea și siguranța acestora în perioada menționată la punctul 3.

7.4. Perioada de livrare a bunurilor și punctul de plecare de la care aceasta începe se stabilește pentru fiecare articol în parte la încheierea contractului cu utilizatorul prin intermediul site-ului web al furnizorului la sleepy-organic.com, cu excepția cazului în care bunurile sunt comandate într-o singură livrare.

În cazul în care Utilizatorul și Furnizorul nu au stabilit o perioadă de livrare, perioada de livrare a bunurilor este de 30 de zile lucrătoare de la data următoare datei la care comanda Utilizatorului a fost trimisă Furnizorului prin intermediul site-ului sleepy-organic.com al Furnizorului.

În cazul în care furnizorul se află în imposibilitatea de a executa contractul deoarece nu dispune de bunurile comandate, acesta notifică consumatorul și rambursează sumele plătite de acesta în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care furnizorul ar fi trebuit să își îndeplinească obligația contractuală.

7.5. Furnizorul predă bunurile consumatorului după ce a verificat îndeplinirea cerințelor și existența circumstanțelor menționate la articolul 61 din Legea privind protecția consumatorilor.

Utilizatorul și furnizorul certifică în scris circumstanțele menționate la clauza 4 în momentul livrării prin semnătură de mână, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Utilizatorul și prestatorul sunt de acord că cerințele punctului 4 și ale articolului 61 din Legea privind protecția consumatorilor vor fi respectate dacă autentificarea este efectuată de o persoană care, în funcție de circumstanțe, se poate presupune că va transmite informațiile către utilizator – parte la contract.

7.6 sleepy-organic.com acceptă plata în numerar la livrare. Pentru mai multe informații, vizitați pagina de comenzi și livrări.

8. MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR ȘI ÎNCETAREA ACESTORA

8.1. Acești Termeni și Condiții Generale pot fi modificați de către PLANET AUTO GROUP LTD, fapt pentru care aceasta din urmă va notifica în mod corespunzător toți Utilizatorii platformei sleepy-organic.com care s-au înregistrat.

PLANET AUTO GROUP Ltd. și Utilizatorul sunt de acord că orice amendament și modificare a acestor Termeni și Condiții Generale va intra în vigoare față de Utilizator după ce Utilizatorul a fost notificat în mod expres de către PLANET AUTO GROUP Ltd. și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de 14 zile prevăzut că le respinge.

Utilizatorul este de acord ca toate declarațiile făcute de PLANET AUTO GROUP LTD în legătură cu modificarea acestor Termeni și Condiții Generale să fie trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator la înregistrare.

Utilizatorul este de acord cu faptul că nu este necesar ca e-mailurile trimise în temeiul prezentului articol să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a-i fi opozabile.

8.2. PLANET AUTO GROUP Ltd. publică acești termeni și condiții pe site-ul sleepy-organic.com, împreună cu toate amendamentele și modificările acestora.

8.3. Acești Termeni și condiții generale de vânzare și cumpărare și contractul dintre Utilizator și PLANET AUTO GROUP LTD se reziliază în următoarele cazuri:

 • în cazul dizolvării și lichidării sau falimentului uneia dintre părțile la contract;
 • de comun acord între părți, în scris;
 • în mod unilateral, printr-o notificare din partea oricăreia dintre părți, în cazul în care cealaltă parte nu își îndeplinește obligațiile;
 • în cazul imposibilității obiective a uneia dintre părțile la contract de a-și îndeplini obligațiile;
 • în caz de confiscare sau de sigilare a echipamentului de către autoritățile guvernamentale;

PLANET AUTO GROUP Ltd. are dreptul, fără notificare prealabilă și fără compensații, să rezilieze unilateral contractul dacă constată că utilizatorul utilizează sleepy-organic.com cu încălcarea acestor Termeni și Condiții, a legislației Republicii Bulgaria, a normelor sociale, morale și morale general acceptate, precum și cu încălcarea regulilor general acceptate în comerțul electronic.

8.4. Utilizatorul se obligă să despăgubească PLANET AUTO GROUP LTD de și împotriva tuturor pretențiilor legale și a altor pretenții ale terților (justificate sau nu) care decurg din sau în legătură cu:

 • neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile prezentului contract;
 • Încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor de difuzare sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială;
 • transferul ilicit către alte persoane al drepturilor acordate utilizatorului pe durata și în condițiile contractului;

PLANET AUTO GROUP SRL nu este răspunzătoare în caz de forță majoră, evenimente neprevăzute, probleme de acces la internet, probleme tehnice sau alte motive obiective.

PLANET AUTO GROUP Ltd. nu este responsabil pentru o încălcare a măsurilor de securitate a echipamentului tehnic al site-ului sleepy-organic.com, pentru o eventuală pierdere ulterioară de informații, acces la informații, etc.

PLANET AUTO GROUP LTD nu va fi răspunzător față de utilizator pentru orice modificare neautorizată a adresei de e-mail de contact principal.

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Nulitatea oricărei dispoziții din acești termeni și condiții nu le invalidează pe toate.

9.2. sleepy-organic.com își rezervă dreptul de a contacta utilizatorul în scopul unei anchete/întrebări/sondaje. Acestea pot fi făcute online sau prin telefon, precum și în orice formă fizică.

9.3. Acești termeni și condiții intră în vigoare pentru toți utilizatorii sleepy-organic.com la 22.04.2023.